חופשת חנוכה

חופשה לציון חג החנוכה, נר רביעי. לא יתקיימו לימודים כלל.