מבנה האגודה ודו"חות

לניווט בעמוד

מוסדות האגודה

הנהלת האגודה מונה שמונה חברים – יו”ר, סיו”ר מנכ”ל וחמישה ראשי מחלקות. שמונת חברי ההנהלה ממונים על ידי מועצת האגודה ועל כן הם כפופים לה. תפקידיה העיקריים של ההנהלה הם לנהל את ענייניה השוטפים של האגודה, לבנות תקציב ותוכניות עבודה ולהוציאן אל הפועל, לשרת את הסטודנטים מן ההיבט האקדמי, התרבותי והרווחתי ועוד. להרחבה בעניין זה ניתן לעיין בתקנון האגודה שנמצא בתחתית העמוד.

למידע נוסף בנוגע לחברי ההנהלה ופרטי הקשר שלהם – לחצו כאן.

אתם מוזמנים לפנות לחברי ההנהלה לכל שאלה, בקשה, דבר ביקורת או שיתוף של מידע שיוכל לסייע בעבודתם.

הוועד המנהל של האגודה מונה שלושה חברים אשר הינם חברים במועצת נציגי החוגים. הוועד נבחר על ידי המועצה ועל כן הוא כפוף לה. תפקידיו העיקריים של הוועד הם ניהול האגודה כעמותה רשומה, פיקוח אחר הנהלת האגודה, התוויית מדיניות אסטרטגית וקביעת נהלי העבודה באגודה בהתאם להחלטות המועצה ועוד. להרחבה בעניין זה ניתן לעיין בתקנון האגודה שנמצא בתחתית העמוד.

חברי הוועד המנהל לשנת תשפ”א:

אדיר ברנשטיין – סטודנט שנה ד’ לתואר ראשון בחוגים לאזרחות ולהיסטוריה, ותעודת הוראה לעל-יסודי. נציג החוגים לאזרחות וסוציולוגיה במועצת האגודה. adirber@gmail.com

לינור תומר – סטודנטית שנה ג’ לתואר ראשון בחוגים ללשון עברית ולחינוך מיוחד, ותעודת הוראה לעל-יסודי. נציגת החוג ללשון עברית במועצת האגודה. Linitomer23@gmail.com

רועי אשכנזי – סטודנט שנה ב’ לתואר ראשון בחוגים לערבית ולהיסטוריה, ותעודת הוראה לעל-יסודי. נציג החוג להיסטוריה במועצת האגודה. roei_ash@outlook.co.il

אתם מוזמנים לפנות לחברי הוועד לכל שאלה, בקשה, דבר ביקורת או שיתוף של מידע שיוכל לסייע בעבודת הוועד. 

מועצת נציגי החוגים (מועצת האגודה) היא המוסד העליון של האגודה. חברים בה סטודנטים שנבחרו על ידי הסטודנטים והסטודנטיות בחוגים ותוכניות הלימוד השונות כדי לייצג ולקדם את ענייניהם בפני האגודה. תפקידיה העיקריים של המועצה הם לקבוע את קווי ועקרונות הפעולה של האגודה ובכלל זה למנות בעלי תפקידים באגודה, לאשר את תקציב האגודה ואת תוכניות העבודה של מחלקות האגודה, לפקח אחר התנהלותם של הוועד המנהל והנהלת האגודה ועוד. בין סמכויותיה היכולת לשנות את תקנון האגודה ולהכריז על שביתה כללית. המועצה מהווה גם במה למפגש, לחשיבה משותפת ולדיון בין סטודנטים מחוגים שונים על האגודה והמכללה בכללם. להרחבה בעניין זה ניתן לעיין בתקנון האגודה שנמצא בתחתית העמוד.

אתם מוזמנים לפנות לנציג החוג שלכם לכל שאלה, בקשה, דבר ביקורת או שיתוף של מידע שיוכל לסייע בעבודתו.
לרשימת הנציגים המלאה לחצו כאן.

ועדת הביקורת של האגודה מונה שני חברים אשר נבחרים על ידי מועצת האגודה. תפקידיה העיקריים של הוועדה הם לבקר ולערוך ביקורת על פעולותיהם של מוסדות האגודה, לוודא שהם פועלים בהתאם לחוק ולתקנון, לזהות מגרעות וכשלים בהתנהלותם, להתריע בפני המועצה על דברים אלו ולהציע דרכי התמודדות ופתרונות. לוועדת הביקורת יש סמכות ושיקול דעת עצמאיים למלא את תפקידה ומוסדות האגודה האחרים אינם רשאים להתערב בעבודתה. להרחבה בעניין זה ניתן לעיין בתקנון האגודה שנמצא בתחתית העמוד.

חברי וועדת הביקורת לשנת תשפ”א:

מתן כשר – סטודנט שנה ג’ לתואר ראשון בחוגים לאזרחות ולגיאוגרפיה, ותעודת הוראה לעל-יסודי. matankasher1@gmail.com

זוהר ברונשטט – סטודנטית שנה ג’ לתואר ראשון בחוגים לחינוך חברתי קהילתי (תוכנית מל”ח) ולאזרחות. zoharb95@outlook.co.il 

אתם מוזמנים לפנות לחברי הוועדה לכל שאלה, בקשה, דבר ביקורת או שיתוף של מידע הנוגע להתנהלותם של מוסדות האגודה ויוכל לסייע בעבודת הוועדה. 

פרוטוקולים

כחלק מקידום עקרון השקיפות האגודה מפרסמת בשקיפות את פרוטוקולי ישיבות מוסדותיה.

דו"חות ועדת ביקורת

אישור ניהול תקין

מסמכים כלליים