מבנה האגודה ודו"חות

לניווט בעמוד

מוסדות האגודה

פרוטוקולים

כחלק מקידום עקרון השקיפות האגודה מפרסמת בשקיפות את פרוטוקולי ישיבות מוסדותיה.

 

ועד מנהל:

אסיפות כלליות:

 

דו"חות

אישור ניהול תקין

מסמכים כלליים

דילוג לתוכן