מבנה האגודה ודו"חות

לניווט בעמוד

מוסדות האגודה

האסיפה הכללית של אגודת הסטודנטים הינה המוסד הנבחר העליון של האגודה והחלטותיה מחייבות את כל שאר מוסדות האגודה וחבריה. על פי תקנון האגודה האסיפה הכללית מורכבת מכלל חברי האגודה ונכון לשנת תש”ף מונה כ-2,900 סטודנטים.

בסמכות האסיפה לקבוע קווי ועקרונות פעולה של מוסדות האגודה, לפקח על פעילות הועד, לאשר את תקציב האגודה וחלוקתו, לבחור ולאשר מינוי בעלי תפקידים באגודה, לאשר את גובה השכר או התגמול של ההנהלה.

לאסיפה בלבד הסמכות להכריז על שביתה כללית של הסטודנטים על פי התקנון.

הועד המנהל של האגודה מונה שלושה חברים, נכון לשנת הפעילות תש”ף חברי הוועד הינם: אדיר ברנשטין, זוהר ברונשטט וגיא צור.

תפקידו של הועד המנהל על פי חוק לנהל את ענייני העמותה ולו מוקנה כל סמכות חוקית לפקח אחר הנהלת האגודה בהתאם לחוק ולרוח החלטות האסיפה הכללית.

הכירו אותם:

אדיר ברנשטיין

אני סטודנט שנה ג’ לתואר ראשון בחוגים לאזרחות ולהיסטוריה, ותעודת הוראה לעל יסודי.

בראש ובראשונה באנו לאורנים כדי לרכוש מקצוע – כדי ללמוד איך להיות מורים. לכן הדבר שאותו הכי חשוב לי לקדם הוא הרמה האקדמית של החוגים ואת ההתאמה של תוכניות הלימודים של החוגים לשטח – לתוכניות הלימודים בבתי הספר בפועל, אותן נעביר כמורים. בנוסף לכך, חשוב לי להגביר את הרלוונטיות והאיכות של הכשרת ההוראה במכללה. כל זאת כדי שהלימודים במכללה לא רק יהפכו אותנו להיות “סתם” מורים – אלא יהפכו אותנו להיות מורים טובים באמת.

adirber@gmail.com

זוהר ברונשטט

אני סטודנטית שנה ב’ לתואר ראשון בתכנית מל”ח ובחוג לאזרחות. גרה בחיפה, ואני עובדת במטה תנועת הנוער “כנפיים של קרמבו”. במסגרת תפקידי אני אמונה על פיתוח תחום ההגשמה התנועתי.

אני מאמינה כי לאגודת הסטודנטים יש כוח וחשיבות רבים בעיצוב אורח חיי הסטודנטים, ואשמח לפעול עבור זה שכל סטודנט וסטודנטית ידעו שיש להם בית, מקום שאליו הם מרגישים שייכים. אני מאמינה שכדי ליצור מורים טובים באמת עלינו לדאוג לחוויית למידה בה כל סטודנט מרגיש שרואים אותו, על מנת שיוכל לפרוח ולהגשים את עצמו בתוך חוויית הלימודים.

zoharb95@outlook.co.il

גיא צור

אני סטודנט שנה ב’ לתואר ראשון בהוראת אנגלית, ומנהל בית ספר ללימוד תופים. גר ביישוב שכניה שבמועצה אזורית משגב.

אני מגיע מרקע של קשיי קריאה וככזה אני מאמין בייצוג של כל האנשים ורצונותיהם או צרכיהם האישיים. מאמין בהיררכיה וחוקים מסודרים ובשל כך אפעל שהחוקים יהיו מותאמים והוגנים. אני מאמין גדול בערכי האקדמיה ואפעל לשמרם מתוך הבנה שסביבת לימודים אקדמאית הוגנת הינה המפתח ללמידה אמיתית ושיוויונית.

guytsur8@gmail.com

ועדת הביקורת משמשת למטרת ביקורת, בחינה ופיקוח על פעולות רשויות האגודה ומוסדותיה.

תפקידיה הינם:
1. בחינת היעילות וההגינות של האגודה ומוסדותיה.
2. פיקוח על נוהל הישיבות, על הליכי ההצבעה ועל הליכי ספירת הקולות ברשויות השונות באגודה.
3. פירוש תקנון האגודה.
4. בחינת החוקיות והיעילות של החלטות ופעולות האגודה.
5. בחינת ההוצאות בכל אחת מרשויות האגודה.
6. לערוך על פי שיקול דעתה ו/או על פי בקשת האסיפה הכללית ביקורת בשטח של כל אחת מרשויות האגודה.
7. למסור באסיפה הכללית דין וחשבון על כל מסקנותיה, קביעותיה והמלצותיה לרבות המלצות הנוגעות לדו”ח הכספי של האגודה.
8. לדון בכל קובלנה של רשות או חבר אגודה כנגד כל רשות מרשויות האגודה או חבר אגודה בכל הקשור למילוי תפקידם.
9. לבחון את אופן מילוי תפקידם של המוסדות ונושאי התפקידים הנבחרים תוך התייחסות להגינות ויושרה בתפקידם.

סמכויות:
1. ביטול כל החלטה או פעולה שהתקבלה לא כדין ובניגוד לתקנון.
2. לדרוש מכל רשות באגודה מידע. מסמכים ופרטים בכתב ו/או פרטים בעל פה בכל הנוגע למילוי תפקידה.
3. להעלות לדיון בפני כל רשות באגודה בכל מקרה של אי תפקוד/ תפקוד בלתי יעיל/ החלטה לא מאושרת/ החלטה לא חוקית של כל רשות באגודה.
4. לייעץ, לכוון ולהמליץ בפני כל רשות מרשויות האגודה במקרה של אי תפקוד/ תפקוד בלתי יעיל/ החלטה לא מאושרת/ החלטה לא חוקית של כל רשות באגודה.


לכל בקשה, שאלה ניתן לפנות למתן כשר, יו”ר ועדת הביקורת באמצעות המייל matankasher1@gmail.com

נציגי ונציגות החוגים הינם סטודנטים.יות אשר פועלים בהתנדבות מלאה ומלווים על ידי מחלקת אקדמיה באגודה.
הם.ן הכתובת הראשונה לפניות בנושאים אקדמיים שונים כגון: תקנונים, מבחנים, פניות לגבי מרצים ועוד.
בקרוב תעלה רשימת שמותיהם.

פרוטוקולים

כחלק מקידום עקרון השקיפות האגודה מפרסמת בשקיפות את פרוטוקולי ישיבות מוסדותיה.

דו"חות ועדת ביקורת

אישור ניהול תקין

מסמכים כלליים