על סדר היום

זימון לאסיפה כללית מס' 10 - מינוי מורשי חתימה ושינוי תקנון האגודה - 31.08.20

חבר/ת אגודה יקר/ה שלום,

אנו שמחים להזמינך לאסיפה כללית של אגודת הסטודנטים אורנים – בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה (ע”ר) שתתקיים בתאריך 31/08/2020 בשעה 11:00 באמצעות אפליקציית הזום.

על סדר היום:

  1. הצעת החלטה לאישור שינוי תקנון האגודה
  2. אשרור השינויים שאושרו באסיפה כללית מיום 13.05.20
  3. מחיקת “ולציית להחלטות המוסדות המוסמכים של האגודה” בסעיף 9.1
    הוספת “ולציית להחלטות האסיפה הכללית של העמותה” בסעיף 9.1

בברכה,
אלון באום
יו”ר האגודה

נספחים