על סדר היום

הנדון: סדר יום לאסיפה כללית מס' 15 של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת אורנים

הנכם מוזמנים לישיבת המועצה של אגודת הסטודנטים אשר תתקיים ביום ג’, 02.03.21 בשעה 19:00 ,הישיבה תתקיים בזום. הקישור לישיבה נמצא בתחתית העמוד. להלן סדר היום לישיבה:

19:00 – פתיחה ועדכונים
19:15 – קביעת מועד הבחירות למועצה, הכרעה על אופן הבחירות ומינוי יו”ר וחברי ועדת בחירות
לרשימת המועמדים: רשימת מועמדים )מתעדכנת עד 03.01 בשעה 00:17 )
19:45 – הקמת פורומים לפי תוכניות הכשרה ועוד בהתאם למתווה המצורף
20:30 – שינוי שם, מטרות, מען ותקנון העמותה, כמפורט בתקנון המשולב המצורף לזימון זה,
ובכלל:
1 .דיון והחלטה בהצעת החלטה של הנציגה עדי טוכמן, מהאספה הקודמת – שינוי שם העמותה וכלל האזכורים הרלוונטיים בתקנון ל”אגודת הסטודנטיות והסטודנטים במכללת אורנים”. במקום “אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת אורנים”.
2 .דיון והחלטה בהצעת החלטה – הוספת סעיף 6.20 ,כך שכל חבר מועצה יוכל לדרוש את כינוס הוועד. בשונה מהתקנון המוצע כעת אשר מגביל סמכות זו ליו”ר והסיו”ר.
3 .דיון והחלטה בהצעת החלטה – שינוי מען, מטרות ותקנון כפי שאושרו באסיפה הקודמת ולאחר ההתאמות הנדרשות בהתאם להתייחסות והערות רשם העמותות.
21:00 – סיום משוער.


*מסגרת הזמנים הינה משוערת ויכולה להשתנות במהלך הישיבה.

מסמכים נלווים:

תקנון האגודה – משולב לאישור המועצה 02.03.21

הקמת ועדות ואירוע חושבים חינוך

בברכה,
אלון באום, יו”ר  |  מורן ויינר, סיו”ר
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת אורנים

נספחים

דילוג לתוכן