מניעת הטרדות מיניות

אנחנו כאן בשבילכם.ן

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ומכללת אורנים כמוסד חינוכי רואה עצמה מחויבת ליצירת סביבה לימודית ושוויונית שאין בה התנהגויות מיניות פוגעות. אנו רואים בחומרה כל מעשה שיכול להיחשב כהטרדה מינית מכל סוג, בקמפוס ומחוצה לו. אנא גלו אחריות אישית וכבדו את המרחב האישי של האחר.

אם את/ה מרגישים/ות שהוטרדתם/ן מינית, רוצים/ות להתייעץ או לשאול שאלה את/ה מוזמנים/ות לפנות ולקבל סיוע באחת מהדרכים הבאות:

 • ממונות על מניעת הטרדה מינית באורנים מטעם המכללה: ד”ר ענבר לבקוביץ וד”ר סאוסן עואד-תאברי. ניתן לפנות באמצעות דוא”ל: Here4U@oranim.ac.il
 • ממונה על מניעת הטרדה מינית באורנים מטעם האגודה: שובל בן עבו, סיו”ר האגודה. ניתן לפנות בדוא”ל: sayororanim@gmail.com או בטלפון: 054-6076785
 • מרכז הסיוע הארצי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית: טלפון לנשים: 1202 | טלפון לגברים: 1203 | https://www.1202.org.il/

מהי הטרדה מינית?

 1. סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני (כל צורה של התניה בין דרישה למעשה ובין קבלה של משהו).
 2. מעשים מגונים כהגדרתם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין (נגיעות, חשיפה בעלת אופי מיני, הצצה, אוננות בפני אחר/ת).
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני (דיבור, רמיזה, מגע) המופנות לסטודנט/ית, מרצה או עובד/ת שהראו כי אינם מעוניינים בהצעות אלו.
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לסטודנט/ית, מרצה או עובד/ת המתמקדות במיניותו, כאשר הם הראו למטריד כי אינם מעוניינים בהתייחסויות אלו (בע”פ, בכתב או בהתנהגות).
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
  יודגש, לעניין סעיפים 4ג ו-4ד אין צורך להראות אי הסכמה במצב שמתקיימים יחסי מרות בעבודה או בכלל, תלות, חינוך, טיפול וכו’. למען הסר ספק, יחסים בין מנהל/ת לעובד/ת או מרצה לסטודנט/ית נחשבים יחסי מרות.

מה לעשות במקרה שהוטרדת מינית?

 1. אל תאשים/מי את עצמך.
 2. אל תדחה/י את התגובה. במצב בו דוחים את התגובה ההתנהגות הפוגעת לא תיפסק, ונגרם נזק מצטבר לנפגע/ת.
 3. אל תשמור/תשמרי את זה לעצמך! את/ה לא לבד. 
 4. באפשרותך לפנות לאחת הממונות על מניעת הטרדה מינית במכללה, בליווי אישי ומתן ייעוץ ותמיכה של הממונה על מניעת ההטרדות באגודה.

הגשת תלונות

 1. תלונות ודיווחים על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות באורנים יש להפנות לאחת הממונות למניעת הטרדה מינית.
 2. את התלונה ניתן להגיש בכתב או בע”פ, בעזרת גורם אשר ילווה אתכם/ן מטעם האגודה, סיו”ר האגודה, שובל בן עבו.
 3. במהלך בירור התלונה תזמן הממונה על מניעת הטרדה מינית את כל המעורבים בפרשה לשם בירור, על פי הבנתה.
 4. הממונה תערוך בירור מקיף עד להשלמתו.
 5. ניתן להגיש תלונה באופן אנונימי.
 6. בתום בירור התלונה יחליטו הממונות על מניעת הטרדה מינית לפעול באחת מן הדרכים הבאות:
 • להעביר את הטיפול בתלונה להליך משמעתי.
 • לגנוז את התלונה.

ענישה צפויה על הטרדה מינית והתנכלות:

 1. במישור הארגוני: הטרדה מינית נחשבת לעבירת משמעת חמורה המטופלת ברמות הגבוהות ביותר של הארגון ובמלוא חומרת הדין.
 2. במישור הפלילי: הרשעה פלילית, עונשי מקסימום של מספר שנות מאסר בפועל בהתאם לקבוע חוק.
 3. במישור האזרחי: בית המשפט או בית הדין לעבודה מוסמך לפסוק לטובת הנפגע/ת  פיצוי כספי בסכום של עד 120,000 ש”ח ללא הוכחת נזק, עבור כל מעשה של הטרדה מינית או התנכלות.

שמירה על סודיות

 1. אורנים תכבד את פרטיותם של כל המעורבים בתלונה, ככל האפשר ובשים לב לדרישות החוק.
 2. המתלונן/נת  יוכל/ תוכל להגיש תלונה במסגרת אורנים בהליך כפי שצוין לעיל ו/או ברמה הפלילית באמצעות הגשת תלונה במשטרה. בנוסף, עומדת לנפגע/ת הזכות להגיש תביעה אזרחית.
 3. ניתן כמובן לפנות למרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בטלפון 1202.
דילוג לתוכן