תקנון אתר אינטרנט

 

כללי:

ברוכים הבאים לאתר האגודה (להלן: “האתר”) המופעל על ידי אגודת הסטודנטים אורנים (להלן : “האגודה”). האתר מציע מוצרים ושירותים שונים (להלן: “המוצרים”) אשר יימכרו על ידי האגודה וספקים חיצוניים (להלן: “הספקים”), המוצרים ימכרו ברובם לסטודנטים (להלן: המשתמש”).


השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל משתמש באתר מביע את הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם. לאור האמור, מתבקש המשתמש באתר לקרוא בקפידה את תנאי השימוש.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים באופן שווה ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.


השימוש באתר:

כל אדם או תאגיד רשום בישראל רשאי לקנות באתר במידה והוא מחזיק כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק כדין, השימוש באתר מותנה בהקלדת פרטים בסיסיים לצורך מעקב כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, אישור קריאת תקנון זה וכדומה. קריאת התקנון והזמנת המוצרים ושימוש באמצעי תשלום מקובל מהווים אישור המשתמש כי הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי הפרטים שמסר נכונים ומדויקים.


הזמנת מוצרים ותשלום:

הזמנת המוצרים באמצעות האתר אפשרית בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר. קבלת הזמנה באתר תבוצע רק לאחר סיום הרכישות באתר, אישור ההזמנה הסופית וביצוע התשלום. מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם במחשבי האגודה. כל עוד לא אושרה ההזמנה הסופית, רשאי המשתמש לחזור בו ולבטל את ההזמנה, התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.


לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי האתר ויתקבל אישור שהתקיימה העסקה. אספקת המוצרים תהיה עד 7 ימי עסקים בכפוף ללוח החגים והמועדים היהודי ולחופשות המכללה.

תוכן האתר:

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאגודה לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. כל הנתונים והמידע המופיעים באתר לגבי מלאי המוצרים מתעדכנים מעת לעת ונכונים למועד העלאת הנתונים לאתר. יתכן והנתונים ומצב המלאי בפועל יהיו שונים מאלו אשר מופיעים באתר בכל מועד נתון.

למען הסר ספק, האגודה לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים הספק בלבד אחראי לספק למשתמש מוצר על פי מצגי הספק ותנאי העסקה המוצעת.

מובהר כי לאגודה שמור שיקול דעת בלעדי להציע חלק מהמוצרים לסטודנטים בלבד.


מחירים:
המחיר הסופי שיגבה עבור מוצר המוצג באתר, הנו המחיר כולל מע”מ. מחיר המוצרים אינו כולל דמי משלוח.


מוצר מסוג “תגבור” (תנאי רכישה וביטולים):


מוצר מסוג “תגבור” הוא שירות ייחודי המיועד לרווחת הסטודנט המשתמש וחלים עליו תנאים שונים משאר המוצרים. רכישת מוצר מסוג תגבור במחיר המוזל ניתנת אך ורק לסטודנטים החברים באגודת הסטודנטים ומחזיקים בכרטיס סטודנט בתוקף.


תיאום התגבור יעשה מול רשימת המתגברים המאושרת כפי שמופיעה באתר ומתעדכנת מעת לעת. המשתמש מודע כי תאריכי התגבור ייקבעו לפי זמינות המתגברים.


המשתמש מודע כי החזרת כסף במקרה של ביטול מוצר מסוג “תגבור” יתבצע עד שני ימי עסקים לפני התגבור. במקרה של ביטול מאוחר מכן לא יוחזר הכסף.


נוכחות המשתמש בתגבורי האגודה הינה באחריותו המלאה של המשתמש. המשתמש מודע כי רכישת מוצר מסוג “תגבור” אינה ניתן להחלפה או העברה למשתמש אחר. המשתמש מודע כי במידה ולא הגיע לתגבור לא תתאפשר החזרת כספו. המשתמש מודע כי גם במידה והתגבור אינו לרוחו לא קיימת אופציה להחזרת כספו/חלק מכספו.

 

זמני התגבור משתנים בהתאם למתגברים השונים. מיקום הכיתה יתעדכן בהמשך ויפורסם בערוצי הפרסום של אגודת הסטודנטים ומצד המתגברים. במקרי שינוי זמן האגודה והמתגבר ישאפו להזיז את התגבור במינימום האפשרי ולמשתמש לא כל תהיה טענה בנושא.


בכל מצב שאינו בשליטת האגודה ובכלל זה: (כוח עליון, שלג, שריפה, הצפה, תקלה טכנית או מחלת המתגבר וכדומה) האגודה תנסה לדאוג לכיתה חלופית, מתגבר מחליף, שינוי התאריך/השעות. במידה ולאחר כל המאמצים לא תצליח האגודה לקיים את התגבור, לא יבוא המשתמש בטענות כלפיה. 


החזרות וביטולים (למוצרים שאינם מסוג “תגבור”):

כל הרוכש מוצר רשאי לבטל את העסקה ברכישה של המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשרה ימים מיום קבלת המוצר. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני אל המייל: michal_ka@oranim.ac.il

 

ביטול העסקה אפשרי גם במידה והביטול נעשה עקב פגם במוצר: במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר האגודה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה. במקרה בו הביטול נעשה שלא בעקבות פגם על המשתמש יהיה לשלם דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם; אם המשתמש קיבל את המוצר, עליו להחזירו לאגודה במקום בו נמסר באריזתו המקורית בלבד.  והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן .


מובהר בזאת כי, הן במקרה של ביטול עקב פגם והן במקרה של ביטול שלא עקב פגם, מותנית החזרת התשלום בהחזרת המוצר לאגודה במקום רכישתו, באריזתו המקורית, על חשבון המשתמש. מובהר בזאת כי לאחר הביטול השבת התמורה תבוצע על ידי זיכוי כרטיס האשראי במועד חיוב הבא. לא יבוצע החזר במזומן. יובהר ויודגש, כי ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.


זכויות קניין רוחני:

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הווידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו (“תכולת האתר”), הינם בבעלותה הבלעדית של האגודה ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור האגודה בלבד.

 

הגבלת שימוש:

אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי האגודה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.


הגבלת אחריות:

האתר מוצע ומוצג כפי שהוא, בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של האגודה.


האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכי המשתמש חלה על המשתמש בלבד.
כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים ועל המשתמש חלה החובה לקרוא את תנאי השימוש המפורטים ליד כל מוצר. האגודה תהא אחראית על מוצרים שנמכרים על ידי האגודה בלבד.


באתר יוצג בפני המשתמשים מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהאגודה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, האגודה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האגודה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.


האגודה תפעל על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, האגודה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים או תקלות ובכלל זה תקלות בחומרה, בתוכנה או בתקשורת.


האגודה נוקטת אמצעים לאבטחת המידע המצוי באתר, אולם מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות האגודה להבטיח כי תצליח למנוע חדירות למחשביה ומערכותיה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.


למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האגודה אם על אף אמצעי האבטחה שנוקטת האגודה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו שימוש שאינו מורשה.


בכל מקרה שהאגודה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב’, או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של האגודה, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבון המשתמש בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא האגודה בכל אחריות כלפי המשתמש והמשתמש לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיי האגודה.


פרטיות וסודיות המידע:

המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר נועד לשימוש בלעדי של האגודה ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. האגודה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידי המשתמש, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

המשתמש נותן הסכמתו לקבלת שירות דיוור ישיר לכתובת מייל שמסר המשתמש ולהעברת מידע לצורך מימוש מטרות תקנון זה בכפוף להוראות כל דין.

משתמש המעוניין להסיר את כתובת המייל שלו מרשימת התפוצה יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישור “הסר” אשר יופיע בכל דיוור שיישלח.


הפסקת פעילות האתר ושינויים בו:

האגודה רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילות האתר, חידוש הפעלתו והפסקה חוזרת של פעילותו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
האגודה רשאית לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה, בלא להודיע על כך מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

 

שונות:

המשתמש מאשר כי קרא בקפידה תקנון זה טרם ביצע הזמנה באתר.

אין לראות באתר משום שידול ו/או ייעוץ לרכישת מוצר ו/או שירות.

האגודה לא תישא בכל אחריות לעיכוב ו/או לאי אפשרות מימוש תהליך רכישה כתוצאה מאירוע שאינה בשליטתה, ובכלל זה : שביתות, השבתות, כוח עליון, מלחמה, עיצומים, פגעי מזג אויר וכו’.


דין ושיפוט:

הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה, במדינת ישראל.

דילוג לתוכן