בחירות למועצה ולהנהלה לשנת תשפ"א

הבחירות לאגודה מהוות את אחד הרגעים המכוננים עבור הארגון בו נבחרים בעלי התפקיד אשר ינהיגו וינהלו את הארגון בשנה הקרובה. הבחירות אשר יתקיימו ב23.08.20 כפופות למתווה הבחירות שאושר באסיפה הכללית מיום 09.08.20. לצפייה במתווה לחצו כאן.

הההליך ההצבעה יתקיים באמצעות אתר אינטרנט ייעודי – הסבר על הליך ההצבעה יפורסם מספר ימים טרם יום הבחירות.

רשימות מועמדים להנהלת האגודה

רשימת 'באנו לעשות'

יו”ר – אלון באום
סיו”ר – מורן ויינר
מנכ”ל – גל בשארי
רמ”ח אקדמיה- דפנה נחמיה
רמ”ח פנים ורווחה – רוני שלוסברג
רמ”ח מעורבות חברתית – אמיר פילרסקי
רמ”ח תרבות – גלי לוי
רמ”ח דוברות והסברה – מוש זמיר

רשימת מועמדים לנציגות חוג

אלון משעלי – שנה ב’
דורון טטנבוים – שנה ג’
ליהיא ביאנקה בן יוסף – שנה ב’
עלי ספי – שנה ב’

לינור תומר – שנה ג’

נועה וישנווי מיוחס – שנה ב’

עדי טוכמן – שנה ב’

גל לוסטיג – שנה ג’

חן אבן צור – שנה ב’
יובל יונה כהן – שנה ב’
יובל נשיא – שנה ג’

ליאור פינשטיין – שנה ב’

גוני שרון – שנה ג’
שקד אליאס – שנה ב’

סיון שקד – שנה ב’

שלומית אביעזר – שנה ג’

ליאל פינטו – שנה ב’

דילוג לתוכן