עדכונים כלכליים

לאחרונה הודענו כי מכללת אורנים הייתה הראשונה לזכות חלק מתשלומי האגרות בהם אגרת ספרייה, שמירה, רווחה וחנייה. ניתן לצפות בגובה הזיכוי באמצעות פורטל הסטודנט בלשונית תשלומים. (יתרה שלילית משמעה שהמכללה חייבת לכם כסף). על מנת לקבל את הזיכוי יש להוריד את הטופס הבא בלחיצה כאן ולשלוח אותו על פי ההנחיות המופיעות בטופס למדור שכר לימוד. אלו שכבר עשו זאת מוקדם יותר השנה פטורים מביצוע פעולה זו.

לצערנו פעולת הזיכוי אורכת זמן אך צפויה להיכנס לחשבון העו”ש בהקדם – אנחנו עם היד על הדופק.

פורסם בתאריך 10/06/20

עדכונים אקדמיים

1. הסילבוסים המעודכנים ישארו הקובעים ולפיהם יש לפעול בלבד. מרצים שלא הסבירו מה תהיה ההערכה החלופית יתבקשו לעשות זאת עד ה5.6, אם יש מרצה שלא פועל כך יש לפנות לראשת החוג ולאגודת הסטודנטים אם עדיין לא ניתן מענה.
2. הלמידה באורנים תימשך במתכונת מקוונת עד סוף השנה. קורסים ספציפיים יורשו לחזור ללמידה במכללה בגלל היעדר תחליף מקוון הולם. יש כוונה שגם קורסים אלו יתועדו עבור סטודנטים שלא יוכלו להגיע, אך נדרשת בדיקה טכנית נוספת בנושא.
3. נשקלת האופציה בנושא קיום מועד א׳ וב׳, ובחירת הציון הגבוה מביניהם. המשמעות היא שאם סטודנט קיבל במועד א׳ ציון גבוה מה ועד ב׳, יבחר הציון הגבוה מביניהם, ולא האחרון בניגוד לנוהל בתקנון. יש הבנה מצד המכללה שצריך לעשות את הבחינות מותאמות יותר תוך התחשבות בלמידה המקוונת שהיא אינה שגרתית עבורנו.
4. עדיין לא התגבשה החלטה לגבי סטודנטים בקבוצות סיכון או שאחד מבני הבית שלהם בקבוצת סיכון באם יצטרכו לבוא לבחינה בקמפוס.
5. האגודה הביעה צורך במערך שיעורי תגבור פרונטליים מטעם המכללה בעת הלמידה המקוונת, על מנת לתת מענה לסטודנטים שצברו פערים ברמה הלימודית וגם לסטודנטים עם לקויות למידה שמתקשים ללמוד באופן הזה.
6. האגודה ביקשה לדון באפשרות מצד המרצים להקל על סטודנטים בכל הנוגע להשלמת חובות אקדמיות שסטודנטים התקשו להגיש בתקופה זו.
בנוסף, האגודה הביעה צורך בהכנת מיקוד למבחנים מצד המרצים בכדי לעזור סטודנטים שרצף הלמידה נקטע עבורם. הדבר יאפשר לסטודנטים לגשת מוכנים למבחנים.

פורסם בתאריך 03/06/20

מוזמנים לפנות אלינו כל העת באמצעות לשונית יצירת קשר!

דילוג לתוכן