פרופיל סטודנט ברב קו

פרופיל סטודנט ברב-קו

students_2022.a79d9f9218e9

הטענת פרופיל סטודנט רב קו: המסלול המהיר!

באפשרותכם להטעין פרופיל סטודנט ברב קו בקלות ויעילות ובלי לצאת מהבית!

 

איך זה עובד?

א. מורידים את אפליקציית רב-קו אונליין ונרשמים. – לחצו כאן כדי להוריד את האפליקציה.

ב. סורקים את כרטיס הרב-קו באתר (אם יש ברשותכם קורא כרטיסים) או בסמארטפון (דרך פונקציית NFC).

ג. בוחרים באפשרות “טעינת פרופיל” באתר או באפליקציה ועוקבים אחר ההוראות.

ד. זהו! לא צריך לצלם שום מסמך!

*לא ניתן לממש את פרופיל הסטודנט ברב קו אנונימי.

זכויות וחובות הסטודנט/ית

זכויות וחובות הסטודנט/ית

• ברוב הקורסים, אלא אם צוין אחרת, ישנה חובת נוכחות של 80%. מותר להיעדר מ20% מהשיעורים שהם בממוצע 3 שיעורים בסמסטר. 

• באימוני הוראה וקורסי דידקטיקה, נהוג לדרוש 100% נוכחות חובה. חופשת מחלה כלולה ב20% האלה.

• כאשר לסטודנט יש סיור או יום עיון עם נוכחות חובה – תותר היעדרות אחת מעבר ל20%, בהודעה מראש ובהצגת אישור.

• מחלת ילד (סטודנט שיש לו ילדים ונאלץ להישאר בבית בעקבות מחלת הילד – יקבל היעדרות מאושרת אחת נוספת מעבר ל20%.

• כל היעדרות בגין מילואים, תאושר בהצגת אישור על שירות המילואים (הסבר מפורט על זכויות משרתי מילואים).

אבל במקרה של קרוב מדרגה ראשונה (לא עלינו) מקנה היעדרות מאושרת לשבעה ימים (שבוע ולא ימי עבודה).

נישואין – מזל טוב! מגיעה חופשה של 7 ימים. ניתן לקחת אותה בכל שלב, כל עוד הייתה הודעה מראש והוצג אישור לאחר מכן. שבעת הימים הם שבוע ולא ימי עבודה (לדוגמא, מיום ראשון עד יום ראשון שלאחריו, כולל סופ”ש).

מי שעובר את מכסת ההיעדרויות יקבל ציון נכשל ויצטרך לחזור על הקורס, אלא אם הגיע להסדר שונה עם המרצה או עם ראש/ת החוג.

• חובה להגיע עם תעודה מזהה.

• אין להחזיק טלפון נייד בבחינה.

• מאיחור של 20 דקות ומעלה לא תתאפשר כניסה לכיתה.

• יציאה לשירותים – בבחינות הנמשכות עד שעה וחצי לא ניתן לצאת לשירותים. 

• בחינות הנמשכות מעבר לשעה וחצי ניתן לצאת לשירותים (תוך רישום שעת היציאה והחזרה בכל פעם סטודנט אחד בלבד). לא ניתן לצאת בחצי שעה הראשונה ובחצי שעה האחרונה לבחינה.

• לא ניתן לצאת לאחר שהסטודנט הראשון סיים את הבחינה ויצא מהכיתה.

• אין לאכול במהלך בחינה.

• לא ניתן להכניס בע”ח /תינוק/ילד לבחינות.

איך נרשמים למועד ב’ ומתי צריך להירשם? באמצעות הפורטל בעמוד הציונים – לא יאוחר מ-3 ימים לפני המועד.

• יש להירשם למועד ב’ גם אם זה המועד הראשון אליו את/ה ניגש/ת. 

• מה קורה אם לא נרשמת בזמן? הרשמה מאוחרת מתאפשרת באמצעות מנהל הסטודנטים -> קבלת אישור שיש מקום פנוי -> תשלום בגין איחור 50 ₪ בקופת אורנים -> הצגת אישור תשלום והרשמה.

איך מבטלים את הרישום למועד ב’? ביטול הרישום נעשה דרך הפורטל בעמוד ציונים גם כן. יש לבטל עד 3 ימים לפני מועד הבחינה, ביטול מאוחר יחייב את הסטודנט בתשלום של 50 ₪. 

האם אפשר לוותר על מועד ב’ תוך כדי הבחינה? ניתן לחתום ויתור עד חצי שעה מתחילת הבחינה והציון שייחשב הוא ציון מועד א’.

• האם אני זכאי למועד ג’? בחינה במועד מיוחד תאושר רק במקרה של נוכחות באחד המועדים א’ או ב’ ובגין אחת מהסיבות הבאות בלבד: אבל מדרגה ראשונה, אשפוז, מחלה ממושכת (מעל 5 ימים), מילואים, לידה/ אירוע מזכה אחר, נישואין, חג דתי, החלטת דיקן הפקולטה (לגופו של עניין), כישלון בקורס לימודי יסוד בלשון, קיום שתי בחינות באותו תאריך במועד א’ או ב’, קיום ארבע בחינות בשבוע אחד במועד א’ או כאשר אחד המועדים חופף למועד ביצוע חובה לימודית מטעם אורנים או פעילות מכללתית שהסטודנט חייב להשתתף בה.

כיצד מגישים בקשה למועד ג’? יש להיכנס לפורטל> שירותים נוספים>בקשות וערעורים>בקשה למועד מיוחד.

• תאריכי הגשת הבקשות וקובץ הנחיות יישלחו על ידי מנהל סטודנטים. בכל בקשה יש להציג מסמכים ואישורים נדרשים בהתאם לסיבת הבקשה. אישור או דחיית הבקשה ישלחו לפורטל הסטודנט.

איך מבטלים בקשה למועד ג’? שולחים מייל למנהל סטודנטים עם שם מלא, ת”ז ושם הקורס בו מבוטלת הבקשה. יש לבטל עד יומיים לפני הבחינה אחרת תחויבו ב-50₪.

• מקבלים תשובות למבחנים תוך 10 ימי עסקים ממועד הבחינה. מועדי ב’ ומועדי ג’ תוך 3 שבועות ממועד הבחינה (ימי עסקים).

• תוך כמה זמן מקבלים הערכה לעבודה? הערכת מטלות, עבודות ועבודות סמינריוניות שהוגשו במועד שנקבע תסתיים לכל המאוחר תוך 6 שבועות מהמועד האחרון שקבע המרצה להגשתם.

איך מערערים על ציון? יש להגיש ערעור תוך 10 ימים ממועד הצפייה במחברת הבחינה דרך עמוד הציונים שלי בפורטל.

איך מגישים בקשה לעיון במחברת בחינה? עיון במחברת בחינה מתאפשרת בשני אופנים:
א. סריקת מחברת בחינה עבור בחינה לא מקוונת- ניתן לבקש סריקה 3-10 ימים מיום פרסום ציון הבחינה. בקשת הסריקה תיערך באמצעות הפורטל: בקשות וערעורים. עלות הסריקה 1 ₪. התצלום ישלח דרך מנהל סטודנטים באמצעות הפורטל תוך 48 שעות.
* מדובר על בחינות המכילות שאלות פתוחות בלבד, בחינות אמריקאיות ייסרק דף התשובות בלבד – בשני סוגי הבחינות לא ייסרק דף השאלות.
ב. עיון בבחינה מקוונת בנוכחות מרצה – יש לתאם מול המרצה.
* מרצה חייב למסור את מחברות הבחינה למנהל סטודנטים תוך 3 ימים ממועד פרסום הציונים!


מה קורה במקרה של איבוד בחינה? ייקבע הציון הסופי של הסטודנט בקורס על פי בחירתו מבין האפשרויות האלו:
– בחינה מחדש (מועד ב’ או מיוחד).
– ממוצע של כלל הרכיבים האחרים של הציון באותו קורס.
– ממוצע משוקלל של שאר הקורסים שלמד בסמסטר.
– ממוצע משוקלל של לימודי התואר עד הסמסטר הנוכחי.
– ציון עובר מילולי אשר לא נכנס לממוצע התואר.

• סטודנט שעיין בתצלום הבחינה ומעוניין לערער על הציון, רשאי לעשות זאת על גבי ‘טופס ערעור על ציון בחינה’, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של אורנים. על הערעור להיות מנומק, ויש לצרפו לתצלום הבחינה. את הערעור יש להגיש למנהל הסטודנטים.

• ניתן להגיש את הערעור לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת תצלום הבחינה. על המרצה להגיב לערעור בתוך שבועיים מיום קבלתו. תוצאת הערעור יכולה להיות אי שינוי בציון הקודם והשארתו על כנו, או שינויו לשני הכיוונים. הסטודנט המערער יקבל מהמרצה סיכום בכתב, על גבי טופס הערעור, אשר יישמר בתיק האישי של הסטודנט.

• אם לא תינתן תשובה על הערעור עד למועד ב’, והסטודנט ניגש למועד ב’, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין השניים. 

• על הסטודנט להביא בחשבון את כל ההשלכות האפשריות של הערעור.

• המתנה לתוצאת ערעור לא תוכל לשמש עילה לבקשת בחינה במועד מיוחד.

• סטודנט רשאי לערער על ציון עבודה עד שבועיים מיום החזרתה.

• נוסף לזכות הסטודנט לבקש ממרצה שישוב ויעריך בשנית מטלה או עבודה סמינריונית, רשאי הסטודנט לבקש מראש החוג/התכנית (באמצעות הרכזת האקדמית) הערכה חוזרת של עבודתו בידי מרצה אחר.

• ראש החוג/התכנית יתערב למציאת מעריך חלופי אם התרשם שנעשתה חריגה מנהלים, או ניתן יחס בלתי הוגן או נוצרה הטיה ביחס לסטודנט

• אם התקבלה בקשת הערעור של הסטודנט, יקבע ראש החוג/התכנית את הציון הסופי, על פי שיקולו, לאחר קבלת דיווח ונתוני הערכה הן ממרצה הקורס והן מהמעריך השני.

למי מגיע הארכת זמן?
– סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים שקיבלו אישור באמצעות דף התאמות ממרכז קשת.
– סטודנטיות בהריון שקיבלו אישור מדיקן הסטודנטים להארכת זמן.
– סטודנט מתואר ראשון והסבות ששפת אמו אינה עברית (שלא למד בתיכון דובר עברית ולא נבחן בגרות בעברית או סטודנט אקדמאי שלא למד במוסד דובר עברי) רשאי לתוספת זמן 35% בשנת הלימודים הראשונה באישור דיקן הסטודנטים.

כיתת נגישות – סטודנטים הזכאים לכיתה/בניין נגיש במהלך שנת הלימודים זכאים לכך גם בבחינות.

• איך נרשמים להתאמות? הודעה לגבי תחילת הרשמה להתאמות תשלח ממרכז קשת. יש להירשם לכל מבחן ומועד בנפרד.

לאילו התאמות צריך להירשם?
– הגדלת שאלון הבחינה.
– הקלדה במחשב.
– בחינה בחדר נפרד.
– הקראת שאלון הבחינה באנגלית באמצעות מחשב.
– חובה להצטייד בדף התאמות ות”ז בבחינה.

• ההיתר המרבי להיעדרות לסטודנטית בהריון הוא 33% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות, החל ביום האירוע המזכה, בכל סמסטר בנפרד, אין צבירה בקורס שנתי.) היעדרויות אלה אינן בנוסף להיתר הקבוע של עד 20%.

סטודנטית לאחר לידה: 6 שבועות לאחר הלידה או 30% מכלל השיעורים, הגבוה מבניהם – החל ביום הלידה. היעדרויות אלה אינן בנוסף להיתר הקבוע של עד 20%.

סטודנט בן זוג (יש להציג תעודה מזהה ואישור על אירוע מזכה): חופשה בת 8 ימים החל ביום האירוע המזכה (מעבר ל20% – ההיתר הקבוע להיעדרות, ללא צבירה בקורס שנתי).

• היעדרות מ”קורס ייחודי” תתאפשר עד פעמיים בסמסטר (אין צבירה בקורס שנתי) ללא חיוב בהשלמות. היעדרות של 3 פעמים ומעלה בסמסטר, תחייב השלמות בתיאום עם המרצה, בפרק זמן שייקבע על ידו

• היעדרות מסיור יידרשו השלמות בהתאם לסילבוס הקורס.

• ביטול קורס / דחייה / הארכת לימודים בגין אירוע מזכה-  דחיית/ביטול קורס בהיעדרות שמעבר להיתר המרבי, הקורס יבוטל, ויש לחזור עליו, ללא תשלום נוסף.

• הארכת לימודים סטודנטית רשאית להאריך את לימודיה בשני סמסטרים ובן זוג בסמסטר אחד, ללא חיוב שכר לימוד או תשלום נוסף בגין הארכה זו.

• זכאות להיבחן בסיום הקורס אם ההיעדרות בגין האירוע המזכה לא תעלה על ההיתר המרבי.

• הגשת מטלה אם לא הוגשה מטלה במועד שנקבע ואשר חל בתקופה של עד 7 שבועות מיום האירוע המזכה, ניתן להאריך את מועד ההגשה (או מטלה חלופית) .

• באיחור של עד 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות המותרת, בתיאום עם המרצה.

• היעדרות מבחינה סטודנטית שנעדרה מבחינה שנערכה במהלך – 10 שבועות מיום האירוע המזכה, זכאית להיבחן במועד מיוחד (בן זוג במהלך 3 שבועות.)

• היעדרות מקורס קדם לקורס אחר או לשנת לימודים מתקדמת, או היעדרות מבחינה בקורס זה ניתן ללמוד “על תנאי” בקורסים מותני קדם אלה, עד להשלמת החובות בקורס הקדם (בחינה ומטלות) בציון עובר.


מעבר להיבטים הנ”ל:
1. יציאה לשירותים לסטודנטית בהיריון יינתן אישור חריג ליציאה לשירותים במהלך בחינה.
2. תוספת זמן סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן של 25% ממשך הבחינה(גם אם זכאית להתאמת תוספת זמן מטעם מרכז “קשת”, התוספת המרבית שתוכל לקבל היא 25%.)


חניה לסטודנטית בהיריון:
חניה ללא תשלום: סטודנטית בהיריון זכאית לקבל אישור חריג לחניה, ללא תשלום, החל בחודש התשיעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה (כשלושה חודשים).
את האישור ניתן לקבל במשרד מנהל הביטחון של אורנים, לאחר הצגת תעודת זהות ואישור רפואי מרופא מומחה בנוגע לחודש ההיריון ומועד הלידה.

חניה קרובה: סטודנטית בחודש התשיעי להריונה, תוכל לקבל אישור לחניה קרובה על בסיס מקום פנוי.
סטודנטית אשר תציג אישור מרופא מומחה, המצביע על היריון בסיכון, תקבל הקלה במקום חניה קרוב, על בסיס מקום פנוי. את האישור לכך ניתן לקבל במשרד מנהל הביטחון, בשעות הקבלה.

הנקה והחתלה- באורנים קיימים שני חדרי הנקה, בבניין 47. חדר ההנקה מצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה וכיור מים בקרבת מקום.

כרטיסי צילום- היעדרות בגין אירוע מזכה, מזכה ב-20 צילומים עבור כל יום לימודים של היעדרות זו, ללא כל תשלום. לצורך מימוש הטבה זאת, יש לפנות לעוזרת דיקן הסטודנטים (עם אישור מתאים), שתאשר את הזכאות לכרטיסי צילום, וזו תמומש במזכירות אגודת הסטודנטים.


הפלה:

סטודנטית שעברה הפלה, תהיה זכאית להיעדר מלימודיה במהלך שבוע לאחר ההפלה. אם ברשותה אישור רופא המחייב היעדרות ממושכת יותר, תוכל להיעדר עד 33%, ההיתר המרבי.

סטודנטית שנעדרה מבחינה שהתקיימה בתוך שבועיים מיום ההפלה, תהיה זכאית להיבחן במועד מיוחד.

• סטודנטית אשר לא הגישה מטלה במועד שנקבע לכך ואשר חל בתקופה של עד שבועיים מיום ההפלה, תהיה זכאית להאריך את מועד ההגשה בשבועיים נוספים, בתיאום עם המרצה.

• אם הבחינה או המטלה היא בקורס קדם לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, הסטודנטית זכאית ללמוד את הקורסים מותני הקדם “על תנאי” עד להשלמת המטלה / הבחינה.

מנהלי:

• בקשה להסדרת זכויות המשרת במילואים: יש להגיש לעוזרת דיקן הסטודנטים.

• ההוראות שלהלן תקפות לנשים וגברים כאחד, ומבוססות על מסמך ‘כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)’, שפורסם בידי המל”ג. כל סטודנט המשרת במילואים חייב למלא, בתחילת שנת הלימודים, טופס מיוחד המאשר את עובדת היותו סטודנט. את הטופס, הנמצא באתר אורנים תחת אתר מנהל הסטודנטים, יש לשלוח ליחידת המילואים.

• סטודנט הנקרא לשירות מילואים ואשר מעוניין להגיש בקשה לולת”ם, יעשה זאת על גבי טופס מתאים, אותו ניתן למצוא באתר אורנים, תחת אתר מנהל הסטודנטים. יש לצרף לטופס המוגש תצלום של צו המילואים. הבקשה חייבת להגיע למזכירות הולת”ם 40 יום לפני מועד תחילת שירות המילואים. ניתן להגיש ערעור עד שבעה ימים מיום הדיון. פרטים באתר www.aka.idf.il .

זכויות וחובות מילואים:

• היעדרות משיעורים ודחיית לימודים: היעדרות ללא הגבלה, למעט אימוני הוראה, ללא פגיעה בזכויות.

• היעדרות מאימוני הוראה תתאפשר עד שני שיעורים בסמסטר, ללא חיוב בהשלמות. היעדרות של 3 שיעורים ומעלה בסמסטר, תחייב השלמות בהכשרה המעשית, בתיאום עם המרצה, בפרק זמן שייקבע על ידו.

• סטודנט ששירת במילואים 10 ימים ומעלה, במצטבר במהלך סמסטר (לקורס סמסטריאלי) או 20 ימים ומעלה במצטבר במהלך שנת הלימודים (קורס שנתי), יוכל לדחות את לימודיו בקורס ולהירשם מחדש ללא חיוב בשכר לימוד נוסף. על סטודנט להודיע במקרה זה על הפסקת לימודיו עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.

השלמת לימודים ורישום מוקדם לקורסים:
• סטודנט שנבצר ממנו להשתתף במעבדה, סמינריון או סיור לימודי, יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר ללא חיוב בשכר לימוד נוסף, או לקבל פטור מהשתתפות, בתיאום עם המרצה, ויהיה רשאי לפנות אל מרצה הקורס בבקשה לקבל סיוע בהשלמת החומר שהפסיד בגין שירותו, לקבל סיוע במימון שיעורי עזר לצורך השלמת חסרים הנובעים משירותו במילואים (באמצעות דיקן הסטודנטים) לקבל, ללא כל תשלום, כל חומר לימודי שחולק לסטודנטים במהלך הקורסים אותם הוא לומד, בתקופת שירות המילואים, וכן תקצירי שיעורים אותם החסיר, באם קיימים תקצירים כאלה. כך גם לגבי גישה לצפייה (או להאזנה) בהקלטות של שיעורים.

• הסטודנט זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה.

• סטודנט המשרת במילואים, או שחזר משירות מילואים עד שבועיים לפני מועד הגשת מטלה, יוכל להגישה בדחייה של מספר הימים שבהם שירת במילואים (בתיאום עם המרצה).

בבחינות: הסטודנט שנעדר מבחינה, זכאי להיבחן במועד מיוחד עבור כל מועד שהפסיד, ובמקרים נוספים בהם תקופת המילואים ממושכת או סמוכה למועדי מבחנים, ע”פ התקנון.

כל הכתוב לעיל הוא בהתאם לכתוב בתקנון המכללה. בכל מקרה של סתירה בין האמור כאן לאמור שם, הכתוב בתקנון המכללה יקבע.

למי פונים במכללה?

גורמי סיוע במכללה

למי אפשר לפנות במכללה, ובאילו נושאים?

המרכז לשירות הסטודנט

מטרת המרכז לסייע לכם בהתמצאות בנושאים השונים במכללה. המרכז הנו קו מענה ראשון לסטודנט בכל נושאי הקמפוס – אפשר להקביל את זה לשירות לקוחות כללי. במרכז ניתן לקבל מידע בנושאים השונים במכללה או הכוונה לכתובת הנכונה. המרכז עוקב אחר הפניות ומוודא קבלת מענה.
ליצירת קשר:
א’-ה’ 9:00-16:00 | 04-9838777
וואטסאפ: 050-2057109.

מרכז קשת

מרכז קשת הוא בית חם הפועל למען סטודנטים בעלי צרכים ייחודיים: לקויות למידה, קשיי קשב וריכוז, קשיי למידה, לקויות פיזיות וחושיות, לקויות נפשיות ועוד.
במרכז פועל צוות רב מקצועי הכולל: מומחיות בלקויות למידה, מרפאה בעיסוק, מומחית בשפה ופסיכו- תרפיסטית.
המרכז מעניק מגוון שירותים לסטודנטים והצוות מלווה את הסטודנטים לאורך דרכם באקדמיה, תוך התייחסות אישית ובניית תכנית ליווי ותמיכה המותאמת לכל סטודנט על פי צרכיו.

ליצירת קשר:

למעבר לאתר מרכז קשת לחצו כאן.

רינה ליבר- רכזת אדמיניסטרטיבית:  rina_l@oranim.ac.il | 04-9838971

שעות פעילות:
יום א: 9-12:30, 14-15:00
יום ב: 9-15:00
יום ג: 9-15:00
יום ד: 10-15:00
יום ה: 9-15:00

דיקנאט הסטודנטים

דיקנאט הסטודנטים אחראי על רווחתם של הסטודנטים והסטודנטיות במכללה. חשוב לציין: גם באגודת הסטודנטים פועלת מחלקת פנים ורווחה, ואנו עובדים בשיתוף פעולה עם הדיקנאט לרווחתכם.
צוות הדיקנאט ערוך להושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות.
מטרתנו העיקרית לעצב עבור הסטודנטים והסטודנטיות סביבה נעימה וידידותית ולתרום לחוויית לימודים משמעותית וחיובית.
דיקנאט הסטודנטים מעניק מגוון רחב של שירותים ואחראי על התחומים הבאים: מעונות, מלגות, שירות פסיכולוגי, מילואים, לידה, מעורבות חברתית ועוד.
תחת דיקנאט הסטודנטים פועל מרכז קשת, שפרטיו מצוינים למעלה.

ליצירת קשר:

למעבר לאתר הדיקנאט לחצו כאן.

מאיה פרץ – רכזת דיקנאט הסטודנטים והסטודנטיות: maya_p@oranim.ac.il | 04-9539627.

שכר לימוד

הגוף שדרכו משלמים את שכר הלימוד השנתי. פרטים לגבי מימוש פיקדון, גובה שכר לימוד וכדומה ניתן לבדוק אצלם.
ניתן לפנות למדור שכר לימוד דרך פתיחת בקשה בפורטל הסטודנטים (שירותים נוספים -> ערעורים ובקשות)

ליצירת קשר:
sl@oranim.ac.il

מענה טלפוני בין השעות: 08.00-15.00
04-9838748
04-9838862
04-9838863

מושגון לשנה א

מושגון לשנה א

אם יש משהו שמאפיין את העולם האקדמי, זה מילים מסובכות.
בדיוק בגלל זה, הכנו עבורכם מושגון, כדי שתוכלו להבין מה הולך סביבכם.

🔍 סמסטר – תקופה בת 3 חודשים (בממוצע) שבה מתרחשים הלימודים האקדמיים. שנת הלימודים מורכבת משני סמסטרים שאורכם כ-3 חודשים. הראשון מתחיל לאחר חג הסוכות, והשני מתחיל בד”כ בין פברואר למרץ. לכל סמסטר יש תקופת בחינות עבור הקורסים שנלמדו בו.

🔍 תקופת בחינות – תקופה בת 3-4 שבועות לאחר הסמסטר שבה מרוכזים כל המבחנים ותאריכי העבודות להגשה. בתקופה זו לא לומדים בקמפוס.

🔍 נקודות זכות – כדי להשלים את התואר הראשון, נדרשים 120-140 נק’ זכות בממוצע. כל קורס שתשתתפו בו (ותעברו אותו בהצלחה) יקנה לכם מספר מסוים של נק’ זכות, כאשר בדרך כלל נהוג לקבל 2 נקודות עבור קורס בסמסטר. ז”א שאם היה לכם קורס במשך שנה שלמה (2 סמסטרים) – כנראה שתקבלו עבורו 4 נק”ז. ניתן להתעדכן במאזן הלימודים שלכם בפורטל הסטודנט באתר. ניתן לקבל נק’ זכות גם עבור פעילויות נוספות – חברתיות, מילואים וכד’.

🔍 סמינריון – עבודה אקדמית שבה מתנסים במחקר של תחום מסויים. כל סטודנט אמור לעשות סמינריון אחד בכל חוג שהוא לומד, ולרוב הוא מתוגמל ב6 נקודות זכות עליו.

🔍 אקרדיטציה – מילה מסובכת כדי לומר שמגיע לכם נקודות זכות עבור משהו (אקרדיטציה על מילואים, אקרדיטציה על התנדבות וכו’).

🔍 פורטל – האיזור האישי באתר המכללה (קישור לאתר). בפורטל תוכלו למצוא את מערכת השעות שלכם, פירוט אודות הקורסים שלכם, קישור למודל, מערכת להגשת בקשות לגורמי המכללה, תאריכי מבחנים ועוד.

🔍 מודל – מערכת מבוססת ענן שמהווה כיתה דיגיטלית עבור כל קורס, כשהיא מקשרת בין המרצה לבין הסטודנטים. החומר העיוני שנלמד בקורס, ולעתים גם הקלטות של שיעורים ימצאו שם, ותוכלו להוריד אותם לנוחיותכם.

🔍 פקולטה וחוגים – פקולטה מאגדת בתוכה מספר חוגים מאותו תחום עניין, והיא נועדה בעיקר לצרכים פנים מכללתיים. למשל, בפקולטה למדעי הרוח ניתן למצוא את החוג לאזרחות, החוג להיסטוריה וכד’. התואר שלכם יהיה מורכב משילוב של מספר חוגים.

🔍 סטאז– תקופת התנסות מעשית בבתי הספר, לאחר סיום הלימודים במכללה. בתקופה זאת יהיה לכם חונך שילווה אתכם, והשנה הזאת מהווה “נחיתה רכה” לחיים המקצועיים שאחרי התואר.

שימוש במדפסות ובמכונות הצילום

שימוש במדפסות
ובמכונות הצילום

הסבר כללי

במכללה יש מספר מדפסות ומכונות צילום לרשות הסטודנטים והסטודנטיות אשר מתוחזקות באופן קבוע. נתקלתם בתקלה? כתבו לנו.
המדפסות עובדות דרך ענן. מה זה בעצם אומר? שאתם מעלים את הדפים שאותם אתם רוצים להדפיס לענן, טוענים את החשבון בכסף, ומדפיסים דרך המכונה. המערכת פשוטה לשימוש, ולאחר שימוש אחד או שניים אתם תתרגלו אליה.
ניתן להעלות את הדפים מכל מחשב או טלפון.

מיקומים: ספרייה, חדר מחשבים במעונות, בניין הדומי (46) קומה 2.

שלב 1 - הרשמה

ראשית, יש להירשם למערכת המדפסות – או בשם שכדאי שתכירו – GPPS.

אפשרות 1: דרך המחשבים של אורנים, בספרייה, בכיתות או במעונות. חפשו את קיצור הדרך הבא במסך הבית ומלאו את פרטיכם.

אפשרות 2: באמצעות הקישור הבא – https://bit.ly/2SqoiER

יש למלא את פרטיכם באנגלית: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, אימייל ואימות אימייל, ולאחר מכן להכניס את קוד האימות.
לאחר מכן בחרו את השפה המועדפת עליכם – עברית, ערבית או אנגלית, סמנו בV שאתם מסכימים לתנאי השימוש ולחצו על Sign Up.

שלב 2 - התחברות

ראשית, נכנסים לקישור הבא: https://me.crossprint.io/GPPSCloud/Login.aspx

לאחר ההרשמה, ישלח אליכם למייל שם משתמש (האימייל שאיתו נרשמתם) וסיסמה. שימו לב – הסיסמה היא בת 6 תווים, והיא קבועה, כך שלא ניתן להחליפה. לכן, שמרו אותה במקום שתזכרו (ההמלצה שלנו – כאיש קשר בטלפון: מדפסות אורנים XXXXXX).

מזינים את שם המשתמש ואת הסיסמה, ולוחצים על Login.

שלב 3 - הטענת כסף בחשבון

אפשרות 1 – דרך האתר: לוחצים בתפריט על Top Up, ומזינים את הסכום שאותו אתם רוצים. שימו לב – ניתן להטעין כל סכום שתרצו ע”י הקלדה.

לאחר מכן, בוחרים באמצעי התשלום – כרטיס אשראי או PayPal, מזינים את הפרטים, ומאשרים. החשבון בGPPS יזוכה באופן מיידי.

אפשרות 2 – דרך המכונה בספרייה בקומה 2 בספרייה: באפשרות זאת ניתן לשלם במזומן או באשראי. הסבר על המכונה: 

שלב 4 - הוספת דפים להדפסה

מתחברים (ראה שלב 2), ונפתח עמוד עם ציור של ענן (ניתן גם ללחוץ על Print בתפריט מצד שמאל).

אפשרות 1: גררו את הקובץ שתרצו להדפיס למסך.
אפשרות 2: לחצו על הענן, ובחרו את הקובץ מהמחשב.

שימו לב: הקבצים ישמרו בענן למשך 7 ימים, וניתן לבחור עד 5 קבצים במקביל.

כעת, יפתח לפניכם תפריט עם רקע שחור. עליכם לבחור:

Color – האם ההדפסה תהיה בשחור/לבן או בצבע.
Copies – כמה עותקים תרצו מהקובץ?
Print All Pages – האם ברצונכם להדפיס את כל העמודים בקובץ, או לבחור טווח של עמודים?
Paper Size – האם תרצו להדפיס דף בגודל A4 או A3? (ניתן להדפיס על A3 רק במדפסת המתאימה)
Two Sided – האם תרצו להדפיס משני צדי הדף? (מומלץ – כדי לחסוך בדפים ולהציל עצים).

לאחר מכן, לחצו על Print והקובץ יצטרף לרשימת הקבצים שממתינים להדפסה. כעת יש לכם 7 ימים לגשת לאחת המכונות, ולהדפיס.

שלב 5 - איזה מדפסת בוחרים?

עליכם לבחור בין מדפסת צבע, מדפסת שחור לבן (לדפי A4) ומדפסת לדפי A3.

לחצו על המדפסות כדי לראות את הסוג שלה.

שלב 6 - איך מדפיסים או מצלמים?

ניגשים לאחת המדפסות הרצויות, ועוקבים אחר השלבים שלמטה:

מישהו לדבר איתו

מישהו לדבר איתו

החיים בסך הכל יפים. אבל לפעמים אנחנו נתקלים באתגרים או קשיים ובא לנו לדבר עם מישהו. לשתף, לספר או לפרוק. והחבר הטוב, או החברה הטובה, בדיוק יושבים לעשות מטלה, או שהם עייפים אחרי משמרת. בעמוד הזהן תוכלו למצוא רשימה של אנשים נפלאים שנמצאים שם בשבילכם – כדי להקשיב ולהכיל. מישהו לדבר איתו – לפעמים זה כל מה שאדם צריך ברגע קשה.

שירות חינם מטעם קופות החולים - 3 שיחות

במיוחד לתקופת הקורונה, ניתן שירות חינם לגמרי, שבו תוכלו לקבל 3 שיחות עד 45 דקות, תוך 3 ימים ממועד הפנייה. השירות ניתן בשפות ערבית, רוסית, עברית ואמהרית. השירות אמנם לא מחליף טיפול ארוך טווח, אך בתקופה כזאת, שמלאה בחוסר בוודאות, לפעמים זה כל מה שצריך.
ליצירת קשר עם קופות החולים: מכבי 3028* | מאוחדת 3833* | כללית 2708* | לאומית - 02-6335209 / 073-2800539 (ערבית) - 04-6111891

קו סיוע בייעוץ פיננסי

קבלת החלטות פיננסיות לכלכלת המשפחה, התמודדות עם חובות וניהול התזרים בזמן המשבר. יוזמה משותפת של ארגון פעמונים, להיטיב, בנק הפועלים, פרטנר, emotion, דף חדש, אדם לאדם ו riseup. השירות ניתן בשפות עברית, אנגלית וערבית.
לפניות: א'-ה', 08:00-20:00, 050-890-7231 .

שירות מטעם המכללה

המכללה מעמידה לרשותכם צוות נהדר של אנשי מקצוע שיעמדו לצדכם ברגעים קשים. מרגישים לא בנוח לפנות? אפשר לפנות אלינו, ואנחנו נעביר את פנייתכם תוך כדי שמירה מלאה על פרטיותכם. צרו עמנו קשר בטופס שבתחתית העמוד, או באופן ישיר. שירות זה מסובסד וניתן בעלות מופחתת.
לפניות: מאיה מהדיקנאט - 050-7509545 - 04-9539627 - ‎maya_p@oranim.ac.il
מרכז קשת - 052-2219366 - 04-9838997 - 04-9539641 - batya.gorlik@oranim.ac.il -

מידע וסיוע רפואי

אפשר להשתמש בסיוע הזה לכם, או למישהו מבני משפחתכם.
מוקד משרד הבריאות - 5400*
חברים לרפואה, לנמצאים בבידוד וזקוקים למשלוח תרופות - 0547123930
קו הקורונה של יד שרה להשאלת ציוד רפואי לנמצאים בבידוד - 02-6444639
קופות החולים: כללית - 2700* | מכבי - 3555* | מאוחדת - 3833* | לאומית - 507*

10 טיפים ללמידה מהבית

10 טיפים ללמידה מהבית

1. קבעו שעות מוגדרות

זה הצעד הראשון להבטחת הפרודוקטיביות שלכם כשאתם לומדים מהבית. מאוד מפתה לתת לעצמכם גמישות מלאה –  לקחת הפסקות מרובות, לראות פרק של “חברים” בין מטלה לשיעור או להחליט שהגיע הזמן שהיום יסתיים. העניין הוא שהתנהלות כזו גורמת לכם נזק.

חשוב מאוד להקפיד על מסגרת קבועה. תרשמו לעצמכם את הקורסים המקוונים שמתקיימים ביומן. תוסיפו ליומן שלכם תזמון על השיעורים והמפגשים.

2. צרו לעצמכם סביבת עבודה “משרדית ולימודית”

זה מאוד מפתה ללמוד מהמיטה או מהספה, אבל דעו לכם שזה יכול להשפיע בצורה משמעותית על הפרודוקטיביות שלכם. נסו לייצר לכם חלל עבודה קבוע וכך תשדרו למוח שלכם שהגיע הזמן לעבוד, לא לנוח. בצורה זו תרגישו הרבה יותר יעילים, מאורגנים ולא פחות חשוב – יותר בטוחים בעצמכם. אם אפשר – למדו מחוץ לחדר השינה.

3. הקפידו על הפסקות

אתם כבר יודעים שיש לשלב הפסקות במהלך יום העבודה שלכם. רק כשעוזבים את העבודה ונחים קצת מצליחים לחשוב עליה בצורה קצת אחרת, יצירתית ומחוץ לקופסא. קחו הפסקה בשביל לאכול פרי, לעשות מתיחות, דברו עם אדם אחר אם זה אפשרי, ובדקו מפעם לפעם האם קצב ההתקדמות שלכם הוא כמתוכנן. כדאי להקפיד על 10-20 דקות של הפסקה קצרה, ו-45-60 דקות להפסקת צהריים.

4. התלבשו כאילו אתם יוצאים ללימודים

כשאתם עושים זאת, אתם משדרים למוח שלכם שהגיע הזמן לעבוד. ולצאת מהפיג’מה.

5. קבעו גבולות לסביבתכם

אחד הדברים החשובים ביותר הוא קביעת גבולות לאנשים האחרים בבית – בני המשפחה וחיות המחמד שלכם. הקפידו על כך שזמן העבודה שלכם יוקדש אך ורק לימודים, ושבזמן הזה תהיו ממוקדים רק בה.

6. שמרו על סביבת עבודה נקייה ומסודרת

עבודה בסביבה מבולגנת או מלוכלכת משפיעה רבות על הפרודוקטיביות ועל המיקוד שלכם. גם אם אתם טיפוסים שלא מתרגשים משולחן עבודה מבולגן, שמירה על סדר וניקיון מבטיחה ששום דבר לא יחמוק מכם וילך לאיבוד בבלאגן.

7. הכניסו מוזיקה ליום העבודה

יתרון גדול בעבודה מהבית הוא שאתם לא יכולים להפריע לקולגות שלכם. שימו לעצמכם מוזיקה שגורמת לכם הרגשה טובה, ושמכניסה אתכם לקצב בזמן העבודה – גם סתם מוזיקת רקע רגועה הולכת מצוין. נסו ותראו מה משפיע עליכם בצורה הטובה ביותר, מחקרים מוכיחים ששמיעת מוזיקה תורמת לפרודקטיביות של העבודה.  

8. עשו ספורט ומתיחות

תזוזת הגוף מאפשרת לדם לזרום טוב יותר, וגם היא משחררת הורמונים שגורמים לתחושה טובה. מתחו את הגוף, עשו יוגה, ריצה או הליכה, אימון כוח וכל מה שכולל בתוכו תנועה. נסו להכניס מספר אימונים לשגרה שבועית – ואנחנו מבטיחים שתחושו בשיפור.

9. שימו את הטלפון על מצב טיסה

אנחנו יודעים שזה קשה, אבל ככל שתקבלו פחות התראות, יהיה לכם קל יותר לשמור על ריכוז לאורך זמן. אנחנו ממליצים להסתיר את הטלפון במקום שתצטרכו לקום אליו כדי לקחת אותו, ובכך לאפשר מרחב למידה נטול הסחות דעת.

10. השתתפו בשיעור

כשאתם לוקחים חלק פעיל בשיעור, אתם באופן אוטומטי יוצרים עניין עבור עצמכם. נסו להשתתף בשיחה עם המרצה ולשאול שאלות, וכך תגרמו לשיעורים להיות מעניינים יותר, מייגעים פחות – וגם הזמן יעבור מהר יותר.

דילוג לתוכן