הכירו את מחלקת אקדמיה

מה המחלקה עושה?

• טיפול בפניות הסטודנטים בקמפוס בבעיות אקדמיות העולות מהשטח כגון: בחינות, מרצים.ות, התנהלות מצד המכללה..
• שיפור איכות ההוראה.
• פיקוח ושינוי תקנון לפי צרכי סטודנטים.
• פיתוח פרויקטים אקדמיים שיסייעו לסטודנטים כמו: תגבורים, מרחבי למידה, סטודנט מעורר השראה.
• עמידה על זכויות הסטודנטים.ות בנושאי אקדמיה ומילואים.
• ייצוג בוועדות כגון: ועדות משמעת, הוראה וספריה.

המקום להשמיע את הקול שלכם בנושאים אקדמיים!

ועדות הוראה:
ועדת ההוראה המכללתית מהווה פורום אקדמי בכיר הדן במגוון סוגיות הנוגעות להתנהלות ולפיתוח האקדמי של המכללה.
הועדה עוסקת בתכניות הלימודים, ובעקרונות אקדמיים ואתיים המשותפים לכל הבאים בשערי המכללה – בכל הפקולטות ובכל סוגי התארים.
הועדה משמשת לתיאום בין הפקולטות, בינן לבין הפעילות החוץ אקדמית של המכללה ועם אגודת הסטודנטים.

ועדות ספריה:
ועדת הספריה משמשת כפורום אקדמי הפועל לצד מנהל/ת הספריה ושעוסקת בהתוויית מדיניות להתנהלותה. הועדה תעסוק בצרכים שעולים מהפעילות ההוראתית, המחקרית והחינוכית של קהילת אורנים ומאלה שעולים מבעלי התפקיד בספריה.

רמ”ח אקדמיה באגודה, משתתפת בועדות הללו ומייצגת את הסטודנטים. רוצים להוסיף משהו? תכתבו לנו!
academiaoranim@gmail.com

דילוג לתוכן