תגבורים בלשון

כדי להירשם לתרגול עליכם לפנות לאחד/ת הסטודנטים/ות שפרטיו/ה רשומים בטבלה שלהלן, לתאם איתו/ה מפגשים, לשלם בפורטל 20 ש”ח עבור כל שעת מפגש (במפגשים של שעתיים יש לשלם עבור שני מפגשים) ולחתום בסוף המפגש אצל המתרגל/ת שאכן נכחתם במפגש.

הבהרות חשובות:

– ההרשמה בפורטל מתבצעת דרך בקשות וערעורים – תגבור בלשון ומספר המפגש.

– התשלום יועבר למתרגלת בסוף החודש על ידי הדיקנאט.

– המפגשים עם המתרגלים/ות יכילו לכל היותר 5 סטודנטים.

– סטודנט/ית רשאי/ת להיעזר במתגברים/ות עד 7 שעות במהלך השנה.

– תרגול של שעתיים נחשב כשני מפגשים ויש להיערך לכך בהתאם.

סטודנטיות וסטודנטים מתגברים מהחוג ללשון

שם הסטודנטיתדוא”לניידזמינות
שובל אקרישakrish1294@gmail.com0525935370מתגוררת במעונות – זמינה מאוד
שושי טויטוjeniferlsa@walla.co.il0524303387סמסטר א’:
ימי א’ מ10:00 – 12:00.
סמסטר ב’:

 

ימי א’ מ13:30 – 15:30

מיירה בלום דננברגmayra412@gmail.com054-6754025סמסטר א’:

 

יום א’ – 14:00 – 15:30

יום ב’ – 10:00 – 14:00

סמסטר ב’:

יום א’ – 10:00 – 12:00

יום ב’ – 11:30 – 14:00

דביר טליאסdvir09273@gmail.com0542339991בסמסטר א:

 

ימי א 8:15 עד 9:45 ומ-17:15 ואילך ובימי ו.

בסמסטר ב:

ימי א מ-8:15 עד 13:30 ומ-17:15 ואילך ובימי ו.

שרה פילאוארSarah.fehlauer97@gmail.com052-9405354בסמסטר ב בלבד:

 

ימי א 12:00–14:00

ימי ה 08:15–10:00

שיר דהן shir7dahan@gmail.com 0528715585 בסמסטר א:

 

ימי חמישי החל מהשעה 11:30

בסמסטר ב:

ימי חמישי החל מהשעה 13:30 + ימי שלישי משעות הבוקר עד 12:00

מיתר פדידהmeitarfadida28@gmail.com052-4327651סמסטר א’:
ימי א’ מ8:00 – 9:00.
ימי שני מ11:30 ואילך.
סמסטר ב’: מ15:30-18:30
תאיר דורמןtairc24@gmail.com058-7788979 ימי שלישי מ11:30 – 14:00.
 עמית סבחamitsabach246@gmail.com 054-2141363 סמסטר א’:
ימי חמישי מ11:30 – 14:00

 

סמסטר ב’:
ימי חמישי מ11:30 – 15:45

סטודנטיות מצטיינות שיכולות לתגבר את הסטודנטים בקורס לשון ואוריינות א (סמסטר ב בלבד)

שם הסטודנטיתדוא”לניידזמינות
שירז מאורshiraz.maor@gmail.com0544803751סמסטר א’-
ימי חמישי 8:15 – 9:45

 

סמסטר ב’-
ימי שלישי מ17:30- 19:00.

טל יעקבtoli4587@gmail.com050-6659096ימי ראשון ושני – מהשעה 16:00

 

ימי רביעי ושישי – מהשעה 09:00